• Welcome to Българска Аквариумна Енциклопедия. Please login or sign up.
 
04.07.2020 01:01

Новини:

Ако имате проблем в аквариума, преди да пуснете нова тема, попълнете въпросника тук.


Акваскейпинг конкурс
  • Killiman Ltd
  • Професионална поддръжка на аквариуми

Резултати от търсенето за: Cryptocoryne walkeri

Страници1
...... ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne affinis  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne alba | Гъста  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne albida | Гъста  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne aponogetifoha  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne beckettii | Гъста сянка  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne bogneri | Гъста сянка | ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne ciliata  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne cordata | Гъста сянка | ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne crispatula | Гъста сянка | ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne keei  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne lingua | Гъста  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne longicauda | Гъста сянка |  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne minima | Гъста сянка | ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne moehlmannii  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne nevillii  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne nurii  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne parva  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne pontederiifolia  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne purpurea | Гъста сянка |  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne retrospiralis  ............ ------------------------ <br />Cryptocoryne spiralis  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne striolata  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne thwaitesii | Гъста сянка  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne usteriana  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne walkeri  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne wendtii  ............ ---------------------------------------------<br />Cryptocoryne x willisii  ......
...... *[/td][td]0,3-0,7[/td][td]V[/td][/tr]<br />[tr][td]Cryptocoryne affinis[/td][td]среден[/td][td]20-28[/td][td]7,0- ............ /td][td]0,3-0,4[/td][td]V +[/td][/tr]<br />[tr][td]Cryptocoryne becketii[/td][td]среден[/td][td]24-28[/td][td]6,8- ............ /td][td]0,3-0,4[/td][td]V +[/td][/tr]<br />[tr][td]Cryptocoryne beckettii 'Petchii'[/td][td]бавен[/td][td]20-30[/ ............ /td][td]0,4-0,9[/td][td]V +[/td][/tr]<br />[tr][td]Cryptocoryne fusca[/td][td]бавен[/td][td]23-27[/td][td]4,5-7,5[ ............ /td][td]0,4-0,5[/td][td]V +[/td][/tr]<br />[tr][td]Cryptocoryne hudoroi[/td][td]среден[/td][td]18-30[/td][td]5,0- ............ /td][td]0,5-0,6[/td][td]V +[/td][/tr]<br />[tr][td]Cryptocoryne pontederifolia[/td][td]среден[/td][td]22-28[/td][ ............ *[/td][td]0,3-0,4[/td][td]V[/td][/tr]<br />[tr][td]Cryptocoryne undulate[/td][td]среден[/td][td]20-28[/td][td]5,5- ............ /td][td]0,4-0,6[/td][td]V +[/td][/tr]<br />[tr][td]Cryptocoryne walkeri[/td][td]бавен[/td][td]20-30[/td][td]6,8-7, ............ *[/td][td]0,3-0,5[/td][td]V[/td][/tr]<br />[tr][td]Cryptocoryne wendtii[/td][td]среден[/td][td]22-30[/td][td]6,0- ............ /td][td]0,3-0,6[/td][td]V +[/td][/tr]<br />[tr][td]Cryptocoryne wendtii 'brown'[/td][td]бавен[/td][td]20-30[/td][ ............ /td][td]0,3-0,5[/td][td]V +[/td][/tr]<br />[tr][td]Cryptocoryne wendtii 'Mi Oya'[/td][td]бавен[/td][td]20-32[/td][ ............ /td][td]0,3-0,8[/td][td]V +[/td][/tr]<br />[tr][td]Cryptocoryne wendtii 'Tropica'[/td][td]среден[/td][td]20-30[/ ............ -18*[/td][td]>0,4[/td][td]V[/td][/tr]<br />[tr][td]Cryptocoryne willisii[/td][td]бавен[/td][td]20-30[/td][td]5,5- ......
...... <br /><br />Ceratophyllum demersum<br /><br />Cryptocoryne beckettii<br />Cryptocoryne wendtii "green"<br />< ............  demersum<br /><br />Crinum natans <br /><br />Cryptocoryne beckettii<br />Cryptocoryne wendtii "green"<br /> ............  beckettii "petchii"<br />Cryptocoryne crispatula var. balansae<br />Cryptocoryne  ............ <br />Cryptocoryne undulata<br />Cryptocoryne undulata "broad leaves" ............ <br />Cryptocoryne walkeri (lutea)<br />Cryptocoryne wendtii "brown"< ............  />Cryptocoryne wendtii 'Mi Oya'<br />Cryptocoryne wendtii ' ............ '<br />Cryptocoryne x willisii<br />Cryptocoryne x willisii "lucens"< ............  />Crinum natans<br />Crinum thaianum<br /><br />Cryptocoryne beckettii<br />Cryptocoryne wendtii "green"<br /> ............  beckettii "petchii"<br />Cryptocoryne crispatula var. balansae<br />Cryptocoryne  ............ <br />Cryptocoryne undulata<br />Cryptocoryne undulata "broad leaves" ............ <br />Cryptocoryne walkeri (lutea)<br />Cryptocoryne wendtii "brown"< ............  />Cryptocoryne wendtii 'Mi Oya'<br />Cryptocoryne wendtii ' ............ '<br />Cryptocoryne x willisii<br />Cryptocoryne x willisii "lucens"< ............  />Cryptocoryne albida<br />Cryptocoryne parva<br /><br />Cyperus  ............  thaianum<br />Crinum calamistratum<br /><br />Cryptocoryne beckettii<br />Cryptocoryne wendtii "green"<br /> ............  beckettii "petchii"<br />Cryptocoryne crispatula var. balansae<br />Cryptocoryne  ............ <br />Cryptocoryne undulata<br />Cryptocoryne undulata "broad leaves" ............ <br />Cryptocoryne walkeri (lutea)<br />Cryptocoryne wendtii "brown"< ............  />Cryptocoryne wendtii 'Mi Oya'<br />Cryptocoryne wendtii ' ............ '<br />Cryptocoryne x willisii<br />Cryptocoryne x willisii "lucens"< ............  />Cryptocoryne albida<br />Cryptocoryne parva<br /><br />Cyperus  ............  thaianum<br />Crinum calamistratum<br /><br />Cryptocoryne crispatula var. balansae<br />Cryptocoryne  ............ <br />Cryptocoryne undulata "broad leaves"<br />Cryptocoryne wendtii  ............ 'Tropica'<br />Cryptocoryne x willisii<br />Cryptocoryne x willisii "lucens"< ............  />Cryptocoryne albida<br />Cryptocoryne parva<br /><br />Cyperus  ......
...... <br /><br />КРИПТОКОРИНА<br />Crypt Affinis - Cryptocoryne affinis<br />Crypt Aponogetifolia - Cryptocoryne  ............ <br />Crypt Balansae - Cryptocoryne balansae<br />Crypt Becketii - Cryptcoryne  ............ <br />Crypt Lutea - Cryptocoryne lutea<br />Micro Crypt - Cryptocoryne petchii<br / ............ >Pygmy Crypt - Cryptocoryne pygmaea<br />Crypt retrospiralis - Cryptocoryne  ............ <br />Crypt spiralis - Cryptocoryne spiralis<br />Crypt Walkeri - Cryptocoryne  ............ <br />Crypt Wendtii - Cryptocoryne wendtii<br />Crypt Willisi - Cryptocoryne willisi< ......
......  reinekii<br /> 2.Anubias barteri var.nana<br /> 3.Cryptocoryne walkeri (lutea)<br /> 4.Heteranthera  ......
...... ,Echinodorus 'Red Flame' 7,Echinodorus tenellus 8,Cryptocoryne pontederiifolia 9,Cryptocoryne wendtii green 10, ............  walkeri 11,Cryptocoryne wendtii brown 12,Ludwigia repens  ......
7
Акваскейпинг / "Бавни" аквариуми
« от miTko - 28.03.2008 13:01 »
...... <br />Giant Slavinia - Salvinia molesta<br /><br />CRYPTOCORYNE<br />Crypt Affinis - Cryptocoryne affinis<br /> ............  Aponogetifolia - Cryptocoryne aponogetifolia<br />Crypt Balansae - Cryptocoryne  ............  - Cryptcoryne becketii<br />Crypt Lutea - Cryptocoryne lutea<br />Micro Crypt - Cryptocoryne petchii<br / ............ >Pygmy Crypt - Cryptocoryne pygmaea<br />Crypt retrospiralis - Cryptocoryne  ............ <br />Crypt spiralis - Cryptocoryne spiralis<br />Crypt Walkeri - Cryptocoryne  ............ <br />Crypt Wendtii - Cryptocoryne wendtii<br />Crypt Willisi - Cryptocoryne willisi< ......
......  и размери.<br /><br />Рзбира се, възможно е да е Cryptocoryne Walkeri (Lutea). ......
...... <br />Giant Slavinia - Salvinia molesta<br /><br />CRYPTOCORYNE<br />Crypt Affinis - Cryptocoryne affinis<br /> ............  Aponogetifolia - Cryptocoryne aponogetifolia<br />Crypt Balansae - Cryptocoryne  ............  - Cryptcoryne becketii<br />Crypt Lutea - Cryptocoryne lutea<br />Micro Crypt - Cryptocoryne petchii<br / ............ >Pygmy Crypt - Cryptocoryne pygmaea<br />Crypt retrospiralis - Cryptocoryne  ............ <br />Crypt spiralis - Cryptocoryne spiralis<br />Crypt Walkeri - Cryptocoryne  ............ <br />Crypt Wendtii - Cryptocoryne wendtii<br />Crypt Willisi - Cryptocoryne willisi< ......
Страници1