Mesonauta festivus  (Heckel, 1840)

Българско наименование:

Снимка на Mesonauta festivus  (Heckel, 1840)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в южната част на Северна Америка, Централна Америка и тропиците на Южна Америка. Обитават реките, езерата и местата затопляни през пълноводието.
Тялото е умерено изтеглено на дължина, често високо, отстрани сплескано. Главата е голяма, очите са едри, устата е крайна, устните са дебели. "D" е дълъг.
Няколко дни преди хвърлянето на хайвера при самеца се вижда малък и остър семепровод, при самката -- едро, конусовидно, с тъп край, яйцеполагало.
Рибите са териториални, двойките се образуват в млада възраст от група риби. Степента на агресивност при защитаване на територията зависи от вида и значително се повишава през периода на грижа за хайвера и потомството. Придържат се към средните и долни слоеве на водата.
Някои видове ровят грунда и изравят растенията.
Отглеждат се, обикновено, във видов аквариум или в аквариум с други риби от семейството. Аквариум с укрития от камъни и корени, камъни хоризонтално и наклонено разположени към повърхността, пещери, вертикално поставени камъни за разделяне на териториите (размера на територията зависи от агресивността на вида, размера на рибите, а също от техния характер, обикновено са достатъчно 40 см дължина), плаващи растения. Възможността за засаждане на вкореняващи се растения зависи от вида на рибите.
Най добре е в аквариума да се сложи група колкото се може по-млади риби и когато те се разделят на двойки се оставя нужното количество, следейки за тяхното поведение.
Храна: жива (в това число и дребни риби), растителна, заместители. Размножаване както в общ, така и в развъден аквариум със субстрат. Размножаването се стимулира със смяна на водата (до 2 обема за седмица) и повишаване на температурата с 1-2°С. Може да се опита да се получи хайвер от непознати една за друга риби, като се раздели самката и самеца със стъкло, за да свикнат една с друга, но това не винаги е успешно. Хайвера се хвърля на твърди предмети, понякога на едър лист на растение. Излюпените след 2-6 денонощия личинки родителите преместват в изровени в грунда ямички, а когато малките, след 3-7 денонощия, поплуват, ги охраняват. Стартова храна: "жива прах", науплии на циклопс, нематоди.

Разпространени са в басейна на реките Амазонка и Парагвай, а също река Гайана. Дължина до 20 см, в аквариум до 15 см. D XIV-XVI/10-12, А VIII-IX/10-12, ll 27-29. Основното оцветяване на тялото силно варира, жълтеникаво-сиво, никелово-жълто, зеленикаво-жълто или сиво-зелено. От муцуната през очите до меколъчевата част на "D" минава черна ивица. Над нея тялото има по-тъмен цвят. Отстрани понякога се появява, състоящи се от ситни петна, тъмни напречни ивици. На опашното стебло има черно петно с бял кант. Плавниците са сиво-жълти до сини с редове бели, понякога и кафяви, петна. Рибите са доста миролюбиви, може да се отглеждат в аквариум със други риби от семейството. Не ровят грунда и не закачат растенията, ако получават достатъчно растителна храна. При липса на укрития стават страхливи. Вода: 24-28°С, dH 2-25°, рН 6,3-7,5. Хайвера (до 2000 зърна) се полага на твърди предмети и широките листа на растенията. Не винаги се грижат за потомството. Тогава хайвера със субстрата се пренася в инкубатор. Полова зрялост след 9-10 месеца.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Средно
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 05.03.2021 г