Trigonostigma hengeli  (Meinken, 1956)

Българско наименование:

Расбора хенгели

Снимка на Trigonostigma hengeli  (Meinken, 1956)

Семество Cyprinidae.
Разпространени са в южна и юго-източна Азия, няколко вида има и в Африка.
При повечето видове тялото е изтеглено на дължина /някои видове са с по-късо и сравнително високо тяло/, леко сплескано отстрани. Устата е крайна.
Мирни, стадни, подвижни риби, придържат се към горния/най-вече/ и среден слой на водата.
Може да се отглеждат в общ аквариум, с засадени и плаващи растения.
Вода: 23-25 °С, dН 4-12 °, рН 6-7,2. Храна: жива, заместители.
Преди размножаването самките и самците се държат 1-2 седмици отделно. Развъден аквариум със сепараторна мрежа на дъното, на нея растения, за едни видове дребнолистни, за други с късо стебло и широки листа.
Размножаването се стимулира със свежа вода, повишаване на температурата на водата с 2-3 °С и понижаване на dН.
Вода: 25-28 °С, dН 1,5-3 °, рН 5,5-6,5, ниво 15-20 см.
При хвърлянето на хайвера /често с първите слънчеви лъчи/ рибите могат да изкочат ,затова аквариума трябва да е закрит отгоре. След хвърлянето рибите се отделят, нивото на водата се понижава до 10 см.
Препоръчва се затъмняване на аквариума до излюпването на личинките. Инкубационен период 24-36 ч, малките плуват след 3-5 денонощия. Стартова храна: "жива прах" /инфузории, ротатории/. Полова зрялост около 1 година.
Някои акваристи при подготовката за хвърляне препоръчват през ноември-март рибите да се отглеждат при 22-23 °С с къс ден /около 10 ч/, а след това се повиши температурата до 26-28 °С, самците с 1-2 С по-ниско.
За хвърляне рибите се поставят вечерта.

Разпространени са на о. Суматра. Обитават богатите с растения водоеми.

Дължина до 3,5 см. D 2/7, А 3/5, ll 23. Тялото е умерено изтеглено, високо. Гърбът е сиво-кафяв, страните са сиво-маслени, коремът е белезникав. Цялото тяло е с червеникав блясък. Отстрани под "D" започва широка, бързо свиваща се, стигаща до "С" тъмно-синя ивица. Плавниците са жълтеникави, прозрачни.

Развъден аквариум с растения с къси стебла и широки листа.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно
Слой: Среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 05.03.2021 г