Mikrogeophagus altispinosus  (Haseman, 1911)

Българско наименование:

Боливийска пеперуда

Снимка на Mikrogeophagus altispinosus  (Haseman, 1911)

Cемейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в тропиците и субтропиците на Южна Америка, обитават плитките места на водоемите.
Тялото е с яйцевидна форма, отстрани сплескано, очите са едри, устата е крайна. "D" е дълъг, висок.
Рибите са мирни, придържат се към долния и среден слой на водата, между младите стават битки за територия.
Може да се гледат в общ аквариум /без риби, придържащи се към долния слой на водата/, с плоски камъни, растения и укрития. При закупуване на рибите е необходимо да се знае параметрите на водата в която са отглеждани, тъй като има риби живеещи както в мека, така и в твърда вода.
Младите екземпляри може да се приучат към вода с други параметри, като в течение на 2 седмици постепенно се изменя рН и dН.
Вода: 22-26 °С, dH до 25 °, рН 6,4-7,6. Някои риби не обичат свежата вода. Затова след смяна на водата е необходимо да се наблюдават. Най-добре е да се сменя водата на малки дози но често.
Храна: жива, заместители.
Размножаване като в общ, така и в размножителен аквариум, който трябва да има грунд /с зърно не повече от 3 мм/ и плосък камък. Двойката хвърля хайвера /до 500 зърна/ на камък или в яма, която прави в грунда самеца.
Самката се грижи за хайвера, самеца пази територията.
За размножаване се слага двойка на възраст над 1 година, тъй като младата двойка може да изяде хайвера.
Грижите за хайвера може да се стимулират с дребни, спокойни, мирни риби, придържащи се към средния и горен слой на водата. Инкубационен период 2-4 денонощия. Малките плуват след 4-8 денонощия под охраната на родителите си.
Стартова храна: инфузории.

Разпространени са в водоемите на Боливия и Бразилия. Дължина до 7 см. Основното оцветяване на тялото е жълто, главата и гърдите са оранжеви. По средата на тялото има 1-2 черни петна. През очите минава тъмна напречна ивица. На задната половина на тялото може да се появят 8-10 бледо-сиви двойни напречни ивици. "D" е с червен кант. Самеца е по-едър, има едно черно петно.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Средно
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 08.03.2021 г