Hyphessobrycon flammeus  (Myers, 1924)

Българско наименование:

Огнена тера. Тетра фон Рио.

Снимка на Hyphessobrycon flammeus  (Myers, 1924)

Семейство харациди (Characidae).
Разпространени са в северната и централни части на Южна Америка. Обитават стоящи и бавнотечащи води, много видове -- в горските водоеми.
Тялото е изтеглено, стройно до високо,страничната линия е непълна. Имат мастен плавник.
Сходните по форма и оцветяване на тялото риби са разделени на 4 групи:
1) "Bentosi": H.bentosi bentosi, H.bentosi rosaceus, H.erythro-stigma, H.robertsi, H.socolofi.
При самеца "D" е флаговидно удължен, с тъмно петно в горната част.
2) "Bifasciatus": H.bifasciatus, H.flammeus, H.griemi.
В предната половина на тялото едно след друго са разположени две тъмни петна във формата на запетая.
3) "Callistus": H.callistus, H.georgettae, H.haralds chultzi, H.minor, H.serpae, H.takasei.
Тялото е жълтеникаво или червеникаво до кърваво-червено, с тъмно петно в предната половина на тялото, с изключение на H.georgettae.
4) "Metae": H.herbertaxelrodi, H.heterorhabdus, H.loretoensis, H.metae, H.peruvianus, H.scholzei.
По тялото минава тъмна надлъжна ивица.
Миролюбив, стадни риби, може да се отглеждат в общ аквариум засаден с растения и достатъчно място за плуване.
Вода: 23-25 °С, dH 5-15 °, рН 6-7,5.
Размножаването е по двойки или в група. Размножителен аквариум със сепараторна мрежа на дъното, на нея дребнолистни растения с удължено стебло.
Вода: температура с 2-3 °С повече от при отглеждането (25-27 °С), dH до 4 °, КН до 1 °, рН 6-6,8, ниво 10-15 см. Самците и самките седмица преди това се държат отделно.
Хвърлянето на хайвера е сутринта. След хвърлянето рибите се отделят, аквариума се затъмнява. Инкубационен период 1-2
денонощия, малките плуват след 3-5 денонощия. Слабо осветление. Стартова храна: инфузории. Полова зрялост след 8-12 месеца.

Разпространени са в околностите на г. Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Дължина до 4,5 см. D 10, А 25, ll 33. Тялото е умерено високо, сплескано отстрани. Гърба е сиво-зелен, страните са с блестящ никелов цвят, който се изменя на червен в задната част на тялото, корема е белезникав. Зад хрилното капаче са разположени едно след друго две изтеглени във вертикална посока тъмни петна. Нечифтните плавници са червени. При самеца "А" е с черен кант. Рибите се придържат към средните слоеве на водата.

Отглеждане във вода dH до 25 °, рН 5,8-7,8. Храна: жива, допълнително растителна, заместители.

За размножаване вода 24 °С, dH до 10 °, КН до 2 °, рН 6,5.

Характеристики


Семейство: Characidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Средно
Слой: Среден слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 05.03.2021 г