Hemigrammus erythrozonus  (Durbin, 1909)

Българско наименование:

Еритрозонус

Снимка на Hemigrammus erythrozonus  (Durbin, 1909)

Семейство харациди (Characidae).
Разпространени са в плитките водоеми с течаща и стояща вода в тропиците на Южна Америка.
Тялото е умерено изтеглено, силно сплескано отстрани. Страничната линия е непълна. Имат малък мастен плавник. "А" е по-дълъг от "D".
Мирни, стадни риби, може да се отглеждат в общ аквариум. Вода: 23-25°С, dH до 15°, рН 6-7,5. Храна: жива, допълнително растителна, заместители.
Размножителен аквариум със сепараторна мрежа на дъното и растения с удължено стъбло и разсечени листа.
Вода: температура с 2-3°С повече от при отглеждането, dH до 5°, КН до 1°, рН 6-6,5, ниво 15-20 см. Самките и самците 2 седмици преди хвърлянето се държат отделно.
Вечерта се слага двойка или група риби. Хвърлянето на хайвера става сутринта, самката хвърля 200 и повече зърна. След хвърлянето рибите се отделят, нивото на водата се понижава до 10 см. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките плуват след 3-6 денонощия. Слабо осветление.
Стартова храна: инфузории. Полова зрялост след 6-10 месеца.

Разпространениe: в горските водоеми в северната част на Южна Америка.

Дължина:  до 5 см.

D 11, А 20-22, ll 31-34. Основното оцветяване на тялото е сиво-зелено до охрено. Започвайки над очите през цялото тяло минава ярко-червена надлъжна ивица. Плавниците са безцветни до нежно-розови, първите лъчи са червени, краищата на "А" и "D" са бели. При самеца краищата на плавниците са с по-интензивен бял цвят, самката е значително по-пълна.

Подвижни риби, придържат се към средните и долни слоеве на водата.

Затъмнен аквариум, добре засаден с растения.

Вода: dH 8°, рН 6-7.5.

Вода в размножителния аквариум: 24-26°С, dH до 10°, КН до 2°, рН 6,5-7. Рибите хвърлят хайвера си в полумрак.

Характеристики


Семейство: Characidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Средно
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 02.03.2021 г