Enneacanthus obesus  (Girard, 1854)

Българско наименование:

Брилянтен Костур

Снимка на Enneacanthus obesus  (Girard, 1854)

Семейство Centrarchidae.
Разпространени са в блатата, чистите езера, а също в бавнотечащите ручеи и реки с брегова растителност, от южните райони на щата Ню-Йорк до Флорида (САЩ).
Тялото е късо, високо, с яйцевидна форма, сплескано отстрани.
Спокойни, мирни риби, държат се в стадо, не обичат силно осветление и рязка промяна на параметрите на водата.
Може да се отглеждат в общ аквариум, но не с подвижни риби, най-добре с други риби от семейството. Грунд -- речен пясък, растения, тъй като са плашливи и се нуждаят от укрития.
Вода: 15-20°С, понижаването с през зимните месеци до 10-12°С укрепва здравето на рибите и спомага за размножаването след повишаване на температурата, dH 8-20°, рН 6,5-8, чиста богата на кислород. Храна: жива.
Размножаването е по двойки, започва през есента след повишаване на температурата до 18-22°С. За хвърляне се слага двойка, образувала се от стадото.
Размножителен аквариум от 40 см, грунд -- речен пясък със слой 6-8 см, групи растения с разсечени листа. Самеца прави ями в пясъка, където самката хвърля хайвера, а самеца се грижи за него. Хайвера може да бъде хвърлен и на растенията. Самката след хвърлянето се отделя.
Инкубационен период 2-4 денонощия, малките плуват след 4-7 денонощия.
Самеца се отделя, нивото на водата се повишава до 15 см и по-малко.
Стартова храна: инфузории. Малките се сортират по размер, канибализъм.

Дължина до 10 см, в аквариум до 6 см. D IX/-X/ /10-12, А 111/-IV/ /8-11, ll 32-35. Тялото е маслено-кафяво до светло-кафяво, с множество блестящи зелени и златисти точки, може да има и 5-8 тъмни напречни ивици. На хрилното капаче има голямо черно петно. Нечифтните плавници са светло-кафяви, в повечето случаи с червен оттенък, покрити с зелен цвят. При самеца "D" и "А" са по големи. Самката има по-малко точки.

Характеристики


Семейство: Centrarchidae
Континент: Северна Америка
Биотоп: САЩ
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 02.03.2021 г