Microctenopoma nanum  (Günther, 1896)

Българско наименование:

Ктенопома джудже

Снимка на Microctenopoma nanum  (Günther, 1896)

Семейство Anabantidae.
Разпространени са, основно, в тропиците на западната и централна части на Африка -- заливите на големите ръкави на реките, обраслите с растения ручеи и изкуствени езера.
Рибите дишат атмосферен въздух с помощта на хрилен лабиринт. Повечето от видовете може да се отглеждат в общ аквариум, но не заедно с дребни риби, които могат да станат жертва на ктенопомата, придържащи се към средните и долни слоеве на водата. Аквариума е най-добре да бъде закрит, за да има над повърхността топъл въздух, в противен случай рибите може да се простудят. Места с засадени и плаващи растения, укрития от корени и камъни.
Вода: 22-25°С, dH 4-20°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, заместители.
Хвърлянето на хайвера се стимулира с по-мека, свежа вода и повишение на температурата с 2-3°С. Стартова храна: науплии на артемия.

Разпространени са в Заир и Камерун. Обитават плитките реки в дъждовните гори, местата с бързо течение, под корените и провисналата над водата брегова растителност. Самеца е с дължина до 7,5 см, самката до 6,5 см. D XV-XVII/7-10, А VII-IX/9-11, ll 25-30. Тялото е изтеглено на дължина, умерено високо, почти прави профили на гърба и корема. Тялото е светло-кафяво с тъмни напречни ивици, стигащи до нечифтните плавници. При самеца са изтеглени и заострени краищата на "D" и "А". Във възбудено състояние и при хвърляне на хайвер той става почти черен. При самката преди хвърляне се забелязва надлъжна светла ивица, идваща от хайверното капаче до основата на "С". Рибите се придържат към средните слоеве на водата, доста са агресивни помежду си, затова в аквариума трябва да има достатъчен брой укрития. Размножителния аквариум трябва да има плаващи растения, под листата на които самеца строи гнездо от пяна, и укрития за самката, който между хвърлянията на хайвера е преследвана от самеца. Самката хвърля до 1000 зърна. След хвърлянето се отделя. Самеца се грижи за хайвера. Инкубационен период около 24 ч. След 3 денонощия малките плуват.

Характеристики


Семейство: Anabantidae
Континент: Африка
Трудност: Лесно
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 05.03.2021 г