Microctenopoma ansorgii  (Boulenger, 1912)

Българско наименование:

Ктенопома Анзорги

Снимка на Microctenopoma ansorgii  (Boulenger, 1912)

Cемейство Anabantidae.
Разпространени са, основно, в тропиците на западната и централна части на Африка -- заливите на големите ръкави на реките, обраслите с растения ручеи и изкуствени езера.
Рибите дишат атмосферен въздух с помощта на хрилен лабиринт. Повечето от видовете може да се отглеждат в общ аквариум, но не заедно с дребни риби, които могат да станат жертва на ктенопомата, придържащи се към средните и долни слоеве на водата. Аквариума е най-добре да бъде закрит, за да има над повърхността топъл въздух, в противен случай рибите може да се простудят. Места с засадени и плаващи растения, укрития от корени и камъни.
Вода: 22-25°С, dH 4-20°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, заместители.
Хвърлянето на хайвера се стимулира с по-мека, свежа вода и повишение на температурата с 2-3°С. Стартова храна: науплии на артемия.

Разпространени са във водоемите на Ангола и Камерун. Обитават бреговете на бавнотечащите реки под защитата на растения и между корените на дърветата. Дължина на самеца до 8 см, самки до 7 см. D XVII-XVIII/7, А X-XI/7, ll 28-30. Тяло изтеглено с прави профила на гърба и корема, отстрани леко сплескано. "D" и "А" са дълги. Основното оцветяване е кафяво до жълто-кафяво със зеленикав, син или виолетов оттенък, долната част на тялото е жълтеникава. Отстрани има 6-7 червено-кафяви напречни ивици, стигащи до "D" и "А". При самеца последните лъчи на "D" и "А" са удължени и бели на цвят. Размножителен аквариум за двойка риби от 50 см, на повърхността плаващи растения с едри листа, под които самеца строи гнездо от пяна. Вода: 24-26 °С, dH до 6 °, КН до 1 °, рН 6-6,5. Самката хвърля до 600 зърна, за които се грижи самеца. Самката се отделя. Инкубационен период 24 ч. Малките плуват след 3 денонощия и се крият в укритията.

Характеристики


Семейство: Anabantidae
Континент: Африка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 05.03.2021 г