Cichlasoma festae  (Boulenger, 1899)

Българско наименование:

Оранжева Цихлазома

Снимка на Cichlasoma festae  (Boulenger, 1899)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в южната част на Северна Америка, Централна Америка и тропиците на Южна Америка. Обитават реките, езерата и местата затопляни през пълноводието.
Тялото е умерено изтеглено на дължина, често високо, отстрани сплескано. Главата е голяма, очите са едри, устата е крайна, устните са дебели. "D" е дълъг.
Няколко дни преди хвърлянето на хайвера при самеца се вижда малък и остър семепровод, при самката -- едро, конусовидно, с тъп край, яйцеполагало.
Рибите са териториални, двойките се образуват в млада възраст от група риби. Степента на агресивност при защитаване на територията зависи от вида и значително се повишава през периода на грижа за хайвера и потомството. Придържат се към средните и долни слоеве на водата.
Някои видове ровят грунда и изравят растенията.
Отглеждат се, обикновено, във видов аквариум или в аквариум с други риби от семейството. Аквариум с укрития от камъни и корени, камъни хоризонтално и наклонено разположени към повърхността, пещери, вертикално поставени камъни за разделяне на териториите (размера на територията зависи от агресивността на вида, размера на рибите, а също от техния характер, обикновено са достатъчно 40 см дължина), плаващи растения. Възможността за засаждане на вкореняващи се растения зависи от вида на рибите.
Най добре е в аквариума да се сложи група колкото се може по-млади риби и когато те се разделят на двойки се оставя нужното количество, следейки за тяхното поведение.
Храна: жива (в това число и дребни риби), растителна, заместители. Размножаване както в общ, така и в развъден аквариум със субстрат. Размножаването се стимулира със смяна на водата (до 2 обема за седмица) и повишаване на температурата с 1-2°С. Може да се опита да се получи хайвер от непознати една за друга риби, като се раздели самката и самеца със стъкло, за да свикнат една с друга, но това не винаги е успешно. Хайвера се хвърля на твърди предмети, понякога на едър лист на растение. Излюпените след 2-6 денонощия личинки родителите преместват в изровени в грунда ямички, а когато малките, след 3-7 денонощия, поплуват, ги охраняват. Стартова храна: "жива прах", науплии на циклопс, нематоди.

Разпространени са във водоемите на Еквадор. Дължина до 32 см, в аквариум до 20 см. Самеца е зеленикав с 7 тъмни ивици отстрани, под средата на "D" чима черно петно. Същото петно има и на опашното стебло. Отстрани и на нечифтните плавници има блестящи сини точки. През размножителния период тялото става почти зелено, а ивиците наситено черни. "С" и меколъчевите части на "D" и "А" са винено-червени. Самката е оранжево-червена, също със 7 напречни ивици и петна. През брачния период оцветяването става наситено. Рибите са много агресивни. В аквариум, не по-малък от 400 л., може да се отглежда само една хармонизираща двойка. Изравят растенията, понасят само много едри камъни, пещери. Вода: 22-28°С, dH 10-40°, рН 6,5-7,5. Хайвера (до 1000 зърна) се хвърля на камък. Полова зрялост след 14-16 месеца.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Биотоп: Мексико
Трудност: Трудно
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 200л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 08.03.2021 г