Rocio octofasciata  (Regan, 1903)

Българско наименование:

Цихлазома октофасциатум

Снимка на Rocio octofasciata  (Regan, 1903)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в южната част на Северна Америка, Централна Америка и тропиците на Южна Америка. Обитават реките, езерата и местата затопляни през пълноводието.
Тялото е умерено изтеглено на дължина, често високо, отстрани сплескано. Главата е голяма, очите са едри, устата е крайна, устните са дебели. "D" е дълъг.
Няколко дни преди хвърлянето на хайвера при самеца се вижда малък и остър семепровод, при самката -- едро, конусовидно, с тъп край, яйцеполагало.
Рибите са териториални, двойките се образуват в млада възраст от група риби. Степента на агресивност при защитаване на територията зависи от вида и значително се повишава през периода на грижа за хайвера и потомството. Придържат се към средните и долни слоеве на водата.
Някои видове ровят грунда и изравят растенията.
Отглеждат се, обикновено, във видов аквариум или в аквариум с други риби от семейството. Аквариум с укрития от камъни и корени, камъни хоризонтално и наклонено разположени към повърхността, пещери, вертикално поставени камъни за разделяне на териториите (размера на територията зависи от агресивността на вида, размера на рибите, а също от техния характер, обикновено са достатъчно 40 см дължина), плаващи растения. Възможността за засаждане на вкореняващи се растения зависи от вида на рибите.
Най добре е в аквариума да се сложи група колкото се може по-млади риби и когато те се разделят на двойки се оставя нужното количество, следейки за тяхното поведение.
Храна: жива (в това число и дребни риби), растителна, заместители. Размножаване както в общ, така и в развъден аквариум със субстрат. Размножаването се стимулира със смяна на водата (до 2 обема за седмица) и повишаване на температурата с 1-2°С. Може да се опита да се получи хайвер от непознати една за друга риби, като се раздели самката и самеца със стъкло, за да свикнат една с друга, но това не винаги е успешно. Хайвера се хвърля на твърди предмети, понякога на едър лист на растение. Излюпените след 2-6 денонощия личинки родителите преместват в изровени в грунда ямички, а когато малките, след 3-7 денонощия, поплуват, ги охраняват. Стартова храна: "жива прах", науплии на циклопс, нематоди.

Разпространени са в басейна на р.Амазонка в района на р.Рио-Негро. Дължина до 20 см, в аквариум до 12 см. D XIX/9, А VIII/8, ll 31. Тялото е жълто до кафяво, при добро състояние тъмно-синьо до черно. През него минават 8 тъмни напречни ивици, които могат да се превърнат в редове слаби петна или да изчезнат. В средата на тялото и на опашното стебло има черно петно със златист кант. На хрилното капаче, люспите и плавниците има зелено-сиви преливащи петна. Плавниците са тъмно-виолетови. "D" е с червен кант. Самеца е по-едър, при старите самци има мастна издатина на челото, "D" и "А" в краищата си са заострени. При самката през размножителния период през тялото минават напречни ивици. Много агресивни, образувалите се двойки е най-добре да се отглеждат отделно. Силно ровят грунда, изравят растенията. Ако самеца е настроен агресивно по отношение на неготовата за хвърляне самка, тогава той се отделя, защото може да я убие. Вода: 20-28°С, dH 8-30°, рН 6,5-8,5. При развъждане 26-28°С, dH 8-12°, рН 6,5-7. Хайвера (до 2000 зърна.) най-често се хвърля на камък. При грижа за потомството самеца може да убие самката. Полова зрялост след 11-13 месеца.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Трудност: Трудно
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 200л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 05.03.2021 г