Laubuca dadiburjori  (Menon, 1952)

Българско наименование:

Синоним: Chela dadiburjori.

Снимка на Laubuca dadiburjori  (Menon, 1952)

Семейство Cyprinidae.
Разпространени са във водоеми с течаща и стояща вода, а също в оризовите полета на юго-източна Азия.
Рибите са стадни, мирни, подвижни, скачащи, придържат се към горните и средни слоеве на водата.
Може да се отглеждат в общ, закрит отгоре аквариум, с засадени и плаващи растения, но и с голяма открита повърхност със свободни места за плуване.
Вода: 24-26°С, dH до 15°, рН 6,5-7,5, обeзателна е ежеседмична смяна.
Храна: жива, заместители, хранят се най-вече на повърхността.
За размножаване се слагат 1 самец и 2 самки или група риби с преобладаване на самките. Няколко широколистни и плаващи растения с провиснали корени, в които рибите хвърлят хайвера си.
Вода: 26-28°С, да се понижи dH с 2-3°, рН 6,5-7.
Самката хвърля до 100 зърна, които рибите почти не преследват. Инкубационен период 1 денонощия, малките плуват след 3-4 денонощия. Стартова храна: дребни наупли на циклопс. Полова зрялост след 5-8 месеца. Разпространени са в Индия, Бирма и Камбоджа.

Дължина до 5 см. D 2/7, А 3/11, ll 32-35. Тялото е изтеглено, отстрани силно сплескано, профилите на гърба и корема са почти прави. Устата е горна. "D" и "А" са отнесени към опашното стебло. Гърбът е маслен, страните са жълтеникави със син оттенък до сиво-зелени със сребрист блясък, корема е почти бял. По тялото минава тясна, надлъжна, тъмно-синя ивица, отгоре със златиста зона. На ивицата по средата на тялото може да има 2-5 кръгли петна със същия цвят. Нечифтните плавници са жълтеникави, останалите са безцветни. Самецът е по-малък, по-строен, по-наситено оцветен, нечифтните плавници при възбуда стават червеникави.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Трудност: Лесно
Слой: Горен слой
Миним. обем: 30л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 05.03.2021 г