Chalinochromis spec. bifrenatus

Българско наименование:

Двуивичест Халинохромис

Снимка на Chalinochromis spec. bifrenatus

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Распространени са в зоната на скалите на езерото Танганика.
Телото е изтеглено, леко сплескано отстрани, с права линия на корема. "D" е дълъг.
Самеца е по-малък, по-строен, по-светло оцветен.
Рибите са мирни, но самците може да са агресивни един към друг.
Може да се отглежда двойка от млади екземпляри или 1 самец с няколко самки в общ аквариум с други риби от езерото Танганика, камъни имитиращи скалист бряг, пещери и неголям брой растения.
Вода: 24-27°С, dH 7-20°, рН 7,4-8,5.
Рибите имат повишена чувствителност към недостатъка на йод във водата, затова трябва да се слагат 1-2 капки 5% спиртен разтвор на йод за 10 л вода.
Храна: жива, растителна, заместители.
Необходимо е да се обръща голямо внимание към почистването на отпадъците и остатъците от храна, тъй като в процеса на нитрификация е възможно образуване на амоняк.
Размножаването е по двойки, стимулира се с повишаване на температурата и смяна на част от водата със свежа.
Размножителен аквариум с укрития (парчета скали, пещери),където двойката хвърля хайвера и го охранява. Инкубационен период 3 денонощия, след 8-10 денонощия малките плуват под охраната на родителите си.
Стартова храна: науплии на циклопс и артемия. Полова зрялост след 1,5 години.

Различава се от Chalinochromis brichardi по двете черни надлъжни ивици, долната от които стига до опашния плавник.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Африка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 27.02.2021 г