Callichthys callichthys  (Linnaeus, 1758)

Българско наименование:

Калихтис

Снимка на Callichthys callichthys  (Linnaeus, 1758)

Семейство калихтови сомове (Callichthyidae).

Разпространени са в северната и централните части на Ю. Америка. Обитават спокойните водоеми.

Дължина до 18 см, в аквариум до 15 см. D 1/6, А 1/5. Тялото е изтеглено, леко сплескано отстрани, с почти паралелни линии на профила на гърба и корема, страните са покрити с 2 реда костни пластинки. 2 двойки дълги мустаци на горната челюст и 1 двойка къси -- на долната. Тялото е тъмно маслено-зелено до тъмно-сиво със син или виолетов оттенък и тъмни петна. Плавниците са сиви с тъмни петна, понякога с оранжеви или червеникави кантове. Самецът е по-интензивно оцветен и при него е по-мощен първия лъч на "Р".

Рибите имат допълнително дишане, което им дава възможност да се придвижват по сушата в търсене на вода. Дънни нощни риби. Може да се отглеждат в общ аквариум с риби със сходен размер, тъй като самците се бият за самките. Аквариум с едри и плаващи растения, укрития от корени и камъни.

Вода: 18-28°С, dH до 30°, рН 6-8. Храна: жива, в това число дребни риби.

Размножаване както в общ, така и в развъден аквариум (може и без грунд, с тъмна подложка), с укрития, дължина от 80 см за двойка. На повърхността на водата трябва да има едър лист, който може да се замени с диск от пенопласт Ж10 см. Стичане на водата на тънки струи на повърхността стимулира хвърлянето. Самецът строи под листа гнездо от пяна, в което самката полага хайвера (до 200 зърна.), след което се прогонва от самеца, грижещ се за хайвера. Инкубационен период 5 денонощия при 26°С, малките проплуват след 3 денонощия. Стартова храна: зоопланктон.

Характеристики


Семейство: Callichthyidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Лесно
Слой: Дънна риба
Миним. обем: 70л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 02.03.2021 г