Yasuhikotakia lecontei  (Fowler, 1937)

Българско наименование:

Боция леконти

Снимка на Yasuhikotakia lecontei  (Fowler, 1937)

Семейство виюнови (Cobitidae).
Разпространени са в Тайланд. Обитават ручeите.
Тялото е изтеглено на дължина. Устата е долна, 3 двойки мустаци. Рибите са малко плашливи, миролюбиви, повече или по-малко териториални, понякога са на групи, понякога се бият помежду си. Заемат долния слой на водата. През деня са в укрития, през ноща изследват грунда в търсене на храна. Можер да се отглеждат в общ аквариум, в който трябва да има укрития, места засадени с растения.
Вода: 24-26°С, dH 5-20°, рН 6-7,5, богата на кислород и чиста. Храна: жива, растителна, заместители.
За успешно развъждане е необходима регенерационна система, обезпечаваща 2-3 кратен обмен на целия обем вода за час.

Дължина до 15 см.

D 3-4/8, А 3-4/5. Профилът на гърба е изпъкнал, корема е почти прав. Гърба е сиво-зелен, страните са зеленикави със син или виолетов оттенък, на опашното стебло има тъмно-сиво петно. Плавниците са оранжеви до червени. "С" е частично с наситено червен цвят, на "D" понякога има тесни наспречни ивици.

Развъждане: С помощта на стимулация с хормонална инжекция. Развъден аквариум 150 л със сепараторна мрежа. Водна помпа с производителност 500 л/ч, аерация. Вода: 28°С, dH 3,5°, рН 7 . Двойката риби хвърлят хайвера на камъните, към които е насочена струята на водата от помпата. След хвърлянето рибите се отделят, от самката се изцежда останалия хайвер. Хайвера се пренася в инкубатор с вода с различна твърдост . В мека вода хайвера загива. След 36ч се появяват личинки, които проплуват след 5 денонощия. Стартова храна: зоопланктон и стрита на прах зеленина.

Характеристики


Семейство: Cobitidae
Континент: Азия
Трудност: Трудно
Слой: Дънна риба
Миним. обем: 150л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 05.03.2021 г