Syncrossus beauforti  (Smith, 1931)

Българско наименование:

Боция лукас баи

Снимка на Syncrossus beauforti  (Smith, 1931)

Семейство виюнови (Cobitidae).
Разпространени са в Тайланд. Обитават ручeите.
Тялото е изтеглено на дължина. Устата е долна, 3 двойки мустаци. Рибите са малко плашливи, миролюбиви, повече или по-малко териториални, понякога са на групи, понякога се бият помежду си. Заемат долния слой на водата. През деня са в укрития, през ноща изследват грунда в търсене на храна. Можер да се отглеждат в общ аквариум, в който трябва да има укрития, места засадени с растения.
Вода: 24-26°С, dH 5-20°, рН 6-7,5, богата на кислород и чиста. Храна: жива, растителна, заместители.
За успешно развъждане е необходима регенерационна система, обезпечаваща 2-3 кратен обмен на целия обем вода за час.

Дължина до 8 см.

Профилът на гърба е почти прав, корема е изпъкнал. Гърба е сиво-кафяв, отстрани е с кафяв цвят със син оттенък, корема е жълто-бял. Отстрани има 10-15 неясни тъмни напречни ивици и множество черни точки. Плавниците са жълтеникави до червеникави с редове петна, образуващи ивици. При самеца на "D" може да има черна ивица.

Развъден аквариум не по-малък от 250 л. Преди размножаване 1/3 от обема на аквариума се заменя със свежа, по-мека и топла (с 1,5-2°С), температура 27-28°С, dH 12°, рН 7. На дъното дребни камъчета. Самката хвърля около 150 зърна. Инкубационен период 1,5 денонощия. Стартова храна: зоопланктон.

Характеристики


Семейство: Cobitidae
Континент: Азия
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънна риба
Миним. обем: 150л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 05.03.2021 г