Belontia hasselti  (Cuvier, 1831)

Българско наименование:

Белонтия Хаселти. Макропод Хасенти.

Снимка на Belontia hasselti  (Cuvier, 1831)

Семейство белонтиеви (Belontidae).
Обитават Шри Ланка, п-ов Малака, о-вите Калимантан, Суматра и Ява.
Тялото е елипсовидно, изтеглено, сплескано отстрани. Уста горна, устни издути. "D" и "А" са дълги, в края изтеглени. Двата предни лъча на "У" са леко удължени. Рибите дишат атмосферен въздух с помоща на лабиринт. Te са доста плашливи, спейки често лежат настрани (понякога и денем).
Може да се отглеждат в общ аквариум с такива по размер риби, но по-добре на двойки във видов. Аквариума трябва да е закрит отгоре, за да има топъл въздух над повърхността на водата, в противен случай рибите могат да се простудят от студения въздух . Трябва да има засадани и плаващи растения, корени и др. укрития.
Вода: 22-26°С, dH 4-20°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, заместители.
Хвърлянето на хайвера става по двойки както в общия така и във видовия аквариум с дължина от 80 см за двойка, с едролистни и плаващи растения. Вода: 26-30°С. Самеца образува територия, много е агресивен, гони останалите риби. Той строи гнездо от пяна под листата на плаващите растения, но рибите могат да хвърлят хайвер и без гнездо, под едрите листа , към които прикрепят хайвера или пък го оставят да плува по повърхността. Обикновено самеца се грижи за хайвера. Описани са случаи когато самката защитава територията, но обикновено тя се отделя от развъдния аквариум. Сития самец не закача малките. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките плуват след 3-5 денонощия. Стартова храна: зоопланктон. Полова зрялост след 1 година.

Разпространени са на п-ов Малака, о-вите Калимантан, Суматра и Ява. Обитават чистите, бавнотечащи водоеми.

Дължина на самеца до 19,5 см, на самката -- до 17,5 см. D XVI-XX/10-13, А XV-XVII/11-13, ll 30-32. Тялото е кафяво-жълто, гърба е тъмен, корема е светъл. При възбуда, при уплаха и по време на сън на тялото се появяват широки, с неправилна форма, тъмни с виолетов оттенък напречни ивици. При младите риби на "D" има тъмно петно. Дъговата обвивка на окото е черна. Самецът е с по-стройно тяло. "D" и "А" са едри и силно изтеглени, на тях, а също и на "С" има ясна мрежеста рисунка, в стресова ситуация във всяка клетка се появява черно петно. Удължените лъчи на "У" са с наситено-жълт цвят. Самката е по-светла, удължените лъчи на "У" са леко жълтеникави.

Характеристики


Семейство: Belontidae
Континент: Азия
Трудност: С определени изисквания
Слой: Горен слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 27.02.2021 г