Systomus pentazona  (Boulenger, 1894)

Българско наименование:

Петпоясен Барбус

Снимка на Systomus pentazona  (Boulenger, 1894)

Семейство Cyprinidae

Обитават южна и юго-източна Азия, Африка и Европа.
Тялото е умерено до силно изтеглено на дължина. Устата е крайна и долна. "С" двупластен. При самката корема е по-голям. Почти всички видове са стадни, подвижни, скачащи, мирни.
Може да се отглеждат в общ аквариум, но не с риби, които имат удължени или воални плавници, тъй като барбусите ги нападат. Аквариума трябва да е с удължена форма, закрит отгоре, места обрасли с растения, може и камъни, корени, но обезателно трябва да има място за плуване. Отглежда се стадо не по-малко от 6 екземпляра.
Вода за повечето видове: 22-26°С, dH 4-20°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, допълнително растителна, заместители. Развъждане в развъден аквариум с сепараторна мрежа на дъното, тъй като повечето видове си ядат хайвера. Дребнолистни растения. Слаба аерация. Осветление най-добре естествено, изкуствено от порядъка на 0,25 Вт/л. Самката и самеца преди слагането им за хвърляне се разделят за 7-10 денонощия и се хранят добре. Самците основно с жива храна, самката с голяма добавка на растителна. За хвърляне се слага неголяма група с повече самци, може 2 самеца и 1 самка, в краен случай двойка. Размножаването на много от видовете се стимулира с подмяна на част от водата с мека и постепенно покачване на температурата.
Вода за повечето видове: 25-28°С, dH 4-10°, КН до 2°, рН 6,5-7. Хвърлянето на хайвера обикновено става в сутрешните часове. Хайвера мойе да се остави в развъдния аквариум , като се извадят от него рибите или да се пренесе в инкубатор. Нивото на водата се понижава до 10см, 1/2 от обема на водата се заменя с свежа със същите параметри, някои акваристи затъмняват аквариума. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките проплуват след 2-5 денонощия. Стартова храна: зоопланктон.

Разпространени са в Малайзия и Индонезия. Обитават спокойните водоеми в равнините.

Дължина до 5 см. D 3/8, А 3/5, ll 22-25. Тялото е удължено, страничната линия е пълна, 2 двойки мустаци. Гърбът е червено-кафяв, отстрани са жълто-кафяви, корема е жълтеникав. По тялото минават 5 черни напречни ивици, средната под "D" е кратка, клиновидна. Плавниците в основата си са тъмно-червени, в основата на "D" има черно петно. При самеца червената окраска е по-наситена.

Рибите са мирни, стадни, обитават долните и средни слоеве на водата. Препоръчително е да се отглеждат не по-малко от 10 екземпляра. Аквариум с дължина от 10 см, със засадени и плаващи растения, създаващи тъмни места. В много осветен, беден на укрития аквариум рибите са страхливи. Вода: 20-25°С, dH 4-15°, рН 6-7, не обичат свежа вода. Развъден аквариум с дължина от 30 см за двойка. Самеца трябва да е на повече от 1 година. Вода: 25-27°С. Самката хвърля до 300 зърна. Инкубационен период около 1 денонощие, малките плуват след 4 денонощия. Полова зрялост след 7-9 месеца.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Трудност: Лесно
Слой: Среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 05.03.2021 г