Puntius bimaculatus  (Bleeker, 1863)

Българско наименование:

Двуточков Барбус

Снимка на Puntius bimaculatus  (Bleeker, 1863)

Семейство Cyprinidae
Обитават южна и юго-източна Азия, Африка и Европа.
Тялото е умерено до силно изтеглено на дължина. Устата е крайна и долна. "С" двупластен. При самката корема е по-голям. Почти всички видове са стадни, подвижни, скачащи, мирни.
Може да се отглеждат в общ аквариум, но не с риби, които имат удължени или воални плавници, тъй като барбусите ги нападат. Аквариума трябва да е с удължена форма, закрит отгоре, места обрасли с растения, може и камъни, корени, но обезателно трябва да има място за плуване. Отглежда се стадо не по-малко от 6 екземпляра.
Вода за повечето видове: 22-26°С, dH 4-20°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, допълнително растителна, заместители. Развъждане в развъден аквариум с сепараторна мрежа на дъното, тъй като повечето видове си ядат хайвера. Дребнолистни растения. Слаба аерация. Осветление най-добре естествено, изкуствено от порядъка на 0,25 Вт/л. Самката и самеца преди слагането им за хвърляне се разделят за 7-10 денонощия и се хранят добре. Самците основно с жива храна, самката с голяма добавка на растителна. За хвърляне се слага неголяма група с повече самци, може 2 самеца и 1 самка, в краен случай двойка. Размножаването на много от видовете се стимулира с подмяна на част от водата с мека и постепенно покачване на температурата.
Вода за повечето видове: 25-28°С, dH 4-10°, КН до 2°, рН 6,5-7. Хвърлянето на хайвера обикновено става в сутрешните часове. Хайвера мойе да се остави в развъдния аквариум , като се извадят от него рибите или да се пренесе в инкубатор. Нивото на водата се понижава до 10см, 1/2 от обема на водата се заменя с свежа със същите параметри, някои акваристи затъмняват аквариума. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките проплуват след 2-5 денонощия. Стартова храна: зоопланктон.

Разпространени са в Шри Ланка.

Дължина до 8 см. D 3/7, А 2/5, ll 23. Тялото е изтеглено на дължина, леко изпъкнало в надлъжно направление. Уста крайна, 1 двойка мустаци. Основната окраска на тялото е маслено-зелена, при отразена светлина златиста. Горната част на дъговата обвивка на окото е червеникава. Предната част на "D" е червеникава, в долната част на "D" и основата на "С" има по черно петно. Самецът е по-малък. По продължение на тялото минава червена ивица, особено интензивно оцветена в размножителния период. При самката ивицата може да е слабо видима или да липсва.

Рибите са стадни, мирни. Развъждат се във вода: 25-28°С, dH 3-20°, рН 6-7. Рибите не си ядат хайвера или почти не го ядат. Инкубационен период 1 денонощие, малките проплуват след 2 денонощия. Полова зрялост след 6-8 месеца.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Трудност: Лесно
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 05.03.2021 г