Alfaro cultratus  (Regan, 1908)

Българско наименование:

Ножовиден Алфаро

Снимка на Alfaro cultratus  (Regan, 1908)

Семейство пецилиеви (Poeciliidae).

Разпространени са в Централна Америка по крайбрежието на Карибско море и северната част на басейна на р. Амазонка. Обитават малките водоеми, в това число и със слабо солена вода.

Дължина на рибите в Централна Америка до 10 см, в басейна на р. Амазонка -- до 6 см. D 7-9, А 8-10, ll 32-35. Тялото е изтеглено, доста високо. По долния край на тялото, започвайки от "А" минава ножовиден израстък, образуван от люспите. "С" е леко заоблен. Тялото е прозрачно, гръбначния стълб добре се вижда. Основното оцветяване на тялото е светло- до зеленикаво-кафяво със слаб син блясък. Плавниците са безцветни до жълтеникаво-зелени, на "D" има ситни черни точки. Самеца е по-малък, по-ярко оцветен, има гоноподий. Хайвера се опложда в тялото на самката и тя ражда напълно оформени малки, които веднага започват да се хранят.

Стадни, подвижни риби, придържат се в неголяма дълбочина, обичат течението. Може да се отглеждат в общ аквариум, добре засаден с растения, но и с място за плуване. Вода: 24-28°С, dH 5-18°, рН 6,5-8,2. Може да се добавя сол 0,5-3 г/л. Храна: жива, растителна. От дъното не се хранят. Размножаване както в общ, така и в размножителен аквариум с вода със същите параметри като при отглеждането. Дребнолистни и плаващи растения. Слаба аерация. За размножаване се слага група риби, заради разликата в анатомията (ляво и дясно разположение на половите органи). Бременност - 37-60 дена. Рибите не преследват малките. Стартова храна: "жива прах", може и яйчен жълтък. Полова зрялост след 6-7 месеца.

Характеристики


Семейство: Poeciliidae
Трудност: Лесно
Слой: Среден слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 02.03.2021 г